17th NTMC

Home
Up

PARTICIPANTS OF SEVENTEENTH NTMC

Pune, 30th - 31st October, 2003

GO BACK

1 Dr. Ketan Patel
2 Dr. Ashok Kumar Mishra
3 Dr. Mohd. Aziz Ahmed
4 Dr. Tamorish Kole
5 Dr. Quadri Syed
6 Dr. Sayed Shakir
7 Dr. Preeti Sharma
8 Dr. Zeeshan Zaffer Syed
9 Dr. Arshia Mohammadi
10 Dr. Ajit Valvankar
11 Dr. Thomas Reddy
12 Dr. Ravi Mangrule
13 Dr. Narhari Sathe
14 Dr. Ravi Bokade
15 Dr. Bobby Dewan
16 Dr. Avinash B. K.
17 Dr. Smita Vaidya
18 Dr. Chandrakant Garudkar
19 Dr. Suprashant Kulkarni
20 Dr. Devdatta Raut
21 Dr. Ranjit Deshmukh
22 Dr. Jyoti Punamiya
23 Dr. Dusane D. G.
24 Dr. Anand Raghunathan
25 Dr. Shweta Char
26 Dr. Deepali S. Patil
27 Dr. Vaishali Bhoite
28 Dr. Neesha Gandhi
29 Dr. Suhas Kamble
30 Dr. Suhas Date
31 Dr. Pavitrakumar Chavan
32 Dr. Kalyani Vaikar
33 Dr. Sham Ahirrao
34 Dr. Ajinkya M. Jaltare
35 Dr. Neelima Shinde
36 Dr. Ujwalkumar Bhambare
37 Dr. Ashwariya Shah
38 Dr. Niraj Kalore
39 Dr. Sandeep Baheti
40 Dr. Satish Nirhale
41 Dr. Savita Kulkarni
42 Dr. Acharya Mandar
43 Dr. Tushar Yadav
44 Dr. Mahavir Khot
45 Dr. Arvind Patil
46 Dr. Acharya Aparna
47 Dr. Vivek Potdar
48 Dr. Soniya Mopkar
49 Dr. Meenal Rathod
50 Dr. Nirmalkunar Rakshe
51 Dr. Jayawanti Shrikhande
52 Dr. Vikas Patil
53 Dr. Shrikrishna Joshi
54 Dr. Rajendra Dhamne
55 Dr. Nilesh Sawant
56 Dr. Vinayak Kale
57 Dr. Sanjeev Kurundwad
58 Dr. Pramod Velankar
59 Dr. Arshad
60 Dr. L. Suresh Goud
61 Dr. Nayan Panda
62 Dr. Kaustubh Dindorkar
63 Dr. Deepak Malik
64 Dr. Patel Mohmmad
65 Dr. Senthil Kumar
66 Dr. Pravin Kotwal
67 Dr. Imran Azad Jamadar
68 Dr. Shivaji Takale
69 Dr. Rajesh Ghatkar
70 Dr. Annachatry

71 Dr. Umesh Chaugule