34th NTMC

Home
Up

PARTICIPANTS OF THIRTY FOURTH NTMC

Ahmedabad, 12th - 13th January, 2006

Sr.No.

Name

Place

1

Ashit Patel

Ahmedabad

2

Dhaval Goswami

Surat

3

Amal Bhattacharya

Jamnagar

4

Manish Barot

Bhavnagar

5

Praful J Dudharejia

Rajkot

6

M. I. Shukla

Bhavnagar

7

B. J. Shah

Ahmedabad

8

Gauri Panjabi

Ahmedabad

9

Venkatesh M. D.

Ahmedabad

10

Bhavik V. Sarvaiya

Ahmedabad

11

Tejas Soni

Ahmedabad

12

Jigar Bhavsar

Ahmedabad

13

Minaxi H. Shah

Ahmedabad

14

Kashyap V. Nanavati

Ahmedabad

15

Leena Shah

Ahmedabad

16

Heena R. Parikh

Surat

17

K. P. Pathak

Jamnagar

18

Nimish J. Shah

Vadodara

19

Pulin Shah

Ahmedabad

20

Kishan D. Shah

Jamnagar

21

Dipak S. Parmar

Jamnagar

22

H.D. Palekar

Vadodara

23

C. A. Rawal

Ahmedabad

24

Jigisha C. Pujara

Jamnagar

25

Jayesh C. Vasava

Vadodara

26

Chireg J. Patel

Ahmedabad

27

Alpesh Amin

Ahmedabad

28

R. N. Daveshwar

Vadodara

29

Arun Agarwal

Ahmedabad

30

Jigisha Badheka

Surat

31

D.C. Tripathi

Bhavnagar