3rd NTMC

Home
Up

February 3 - 4, 2001

GO BACK

1. Dr. Ajay Aggarwal Delhi
2. Dr. Sumit Batra Aligarh
3. Dr. Pankaj Jain Delhi
4. Dr. Manish Sharma Delhi 
5. Dr. Puneet Mishra Delhi
6. Dr.T.V.Ramakrishnan Chennai
7. Dr. Sujan Bansal New Delhi
8. Mr. S.P.Singh Sisodia New Delhi
9. Mr. Naresh Kumar New Delhi
10. Mr. Satwant Singh Behal New Delhi
11. Mr. Rakesh Kumar Wadhwa New Delhi
12. Dr. Jayant Arora Delhi
13 Dr. Harmesh Kapoor New Delhi
14 Dr. Geetika Gupta Faridabad
15 Dr. Rajeev Nayyar New Delhi
16 Dr. Vivek Mohindra Faridabad
17. Dr. Suresh Chand Aggarwal Faridabad
18. Dr. N. Mahalaxmi New Delhi
19. Dr. Nithyanandan R. Chennai
20. Dr. Paul Naveen Pandian Chennai
21. Dr. Rai Bharat Chennai
22 Dr. Ashok Kumar New Delhi
23. Dr. D.P.Singh New Delhi
24. Dr. Goutam Kumar Dutta Kanpur
25. Dr. Vineet Jain New Delhi
26. Dr. Dhananjay Gupta New Delhi
27. Dr. Karttikeya Gupta New Delhi
28. Dr.(Miss) Anurag Guleria New Delhi
29. Dr. M.P. Senthil Raj Chennai
30. Dr. Rohit Jaswal Delhi
31. Dr. Lalit Maini Delhi
32. Dr. T. Naresh Chennai

GO BACK