42nd NTMC

Home
Up

PARTICIPANTS OF FORTY SECOND NTMC

GHAZIABAD, 2-3 December 2006

No.

Name

1

Pawankumar

2

R. S. Gupta

3

Subhash Chandra

4

Rajnesh kumar

5

B. D. Singh

6

P. N. Saxena

7

V. P. Singh

8

R. S. Yadav

9

Mahendra kumar

10

A. P. Singh

11

R. P. Mishra

12

Anil

13

Virendrakumar

14

K. G. Agrawal

15

Dr. O. P. ů.

16

P. K. Ohri

17

Harish kumar

18

A. K. Singh

19

Pradeep Agrawal

20

Ravindra kumar

21

S. C. Goyal

22

D. S. Gangrur

23

R. P. Gupta

24

Alok Kumar

25

J. K. Manchanda

26

Vinay kumar

27

A. K. Pandey

28

B. N. Sharma

29

Dr. Radhyshyam

30

R. K. Sharma

31

K. K. Guped

32

Shashi Kumar

33

Y. V. Singh

34

Pramod Kumar

35

Subhash Bhatnagar

36

Malhotra

37

R. S. Ravidas

38

Naresh

39

Rajvir Singh

40

Sarvesh Kapoor

41

Rajvir singh

42

Dr. A. R.

43

Dr. S. K. Sharma

44

Rajeev Gupta

45

Aruna Singh

46

M. Bansal

47

Sandeep K. Rastogi

48

S. K.  Varshanga

49

K. M. Goyal

50

Narendra kumar

51

Rajkumar

52

Dr. Sumil T

53

D. V. Shaleys

54

Dr. Samya Verdhan

55

Dr. K. K. Gupta

56

Dr. S. S. Shana

57

Anil kumar Purwani

58

Dr. Ashok Kumar

59

Dr. Anil K. Syal

60

Dr. Rajeev Roy

61

Dr. V. K. Shukla

62

Dr. P. C. Agarwal

63

Dr. Ashutosh Gangwar

64

M. P. Sinů..

65

Dr. N. K. Sharma

66

Dr. B. L. Kushwah

67

Dr. N. A. Rů.

68

Dr. S. M. Gupta