43rd NTMC

Home
Up

PARTICIPANTS OF FORTY THIRD NTMC

Anantapur (AP), 24-25 March 2007

Sr. No.

Name of Participants

City

1

Dr Ashaben Neeraja

Anantapur

2

Dr V. Abhilash

Anantapur

3

Dr.Shivakumar

Anantapur

4

Dr S.Vivek

Anantapur

5

Dr.Ganesh Deepak

Anantapur

6

Dr. Madhavi

Anantapur

7

Dr. Arun Mary Therisa

Anantapur

8

Dr.S. Haritha

Anantapur

9

Dr.Vivek Anand Patnala

Mangalagiri

10

Dr. Jyoti Vara Prasad

Anantapur

11

Dr.Srilakshmi

Anantapur

12

Dr.K. Shyamala

Anantapur

13

Dr. C. Predeepa

Anantapur

14

Dr. S. Yamini

Anantapur

15

Dr. Umamaheshwar Reddy

Anantapur

16

Dr.C.Sushma

Anantapur

17

Dr.D. Soujanya

Anantapur

18

Dr. Vikash P. Kale

Ghanpur

19

Dr.U.V.S. Ravindrakumar

Ghanpur

20

Dr.Suresh Reddy

Anantapur

21

Dr. Snehamadhavi

Anantapur

22

Dr. A.V.P. kaushika

Vizag

23

Dr.Alexander.B.

Mangalagiri

24

Dr. K L subramnayam

Anantapur

25

Dr.Shankar Gaud

Anantapur

26

Dr.N.Sreekanth Babu

Anantapur

27

Dr. R.Nagaraj

Anantapur

28

Dr. Nagarjuna Yadav

Anantapur

29

Dr.K.SreeKanth Reddy

Anantapur

30

Dr.P.Nanda Kishore

Anantapur

31

Dr. Ranjit Kumar

Anantapur

32

Dr. S Ratnakar

Anantapur

33

Dr.K.Srivatsa Reddy

Anantapur

34

Dr.T S Narasimha Reddy

Anantapur

35

Dr. Madhav rao

Anantapur

36

Dr.VijayKumar Reddy

kurnool

37

Dr.Seenamma

Tirupathi

38

Dr.Y.Vijay Kumar

Anantapur

39

Dr. K.Snathi

Adoni

40

Dr.K.Santhi

Adoni